Matematik

 

Matematiğin Faydalarına Dair:

Matematik aklı ve fikirleri geliştirir(İbn Haldun). 

Doğru hüküm vermeyi sağlar. 

Doğru akıl yürütmeyi öğretir. 

Eleştirici yollardan düşünme yeteneğini kazandırır. 

Müspet düşünce ilkesini benimsetir. 

Herhangi bir konuda değişik yollardan düşünebilmeyi öğretir. 

Başkalarının bir konuya, bir olaya bakışını kendi görüşleriyle karşılaştırarak en doğru olanı bulmayı yöneltir. 

İnsanı araştırmaya ve incelemeye yöneltir 

Kimsenin görüşüne bağlı kalmadan bağımsız düşünebilme seviyesine ulaşır. 

Hayatınızın doğru yönlendirilmesini sağlar. 

Yeni düşüncelerin ortaya çıkmasına sebep olur. 

Sitemli ve mantıklı düşünmeyi öğretir. Düzenli ve dikkatli olma, inceleme, araştırma ve eleştirme gibi alışkanlıkları kazandırır. 

Matematik öğrenimi aktif bir yönteme dayanmakla beraber çözüm örnekleriyle yo göstermek suretiyle öğrencinin düşünme tarzına değişik bir yön verir. 

İnsana geniş ufuklar açan matematik, benliğimize verdiği zenginliklerle bizi aktif bir insan yapar. 

Mevcut yaşantımızda ve güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulmada, doğru karar vermede, insan kişiliğine yaptığı etkilerle büyük yarar sağlar. 

Matematikte problemleri çözerken çok dikkatli olmak ve problemlerdeki gizli olan ilişkileri bulmak insana zevk ve heyecan verir. Böylece insanda yeni şeyler bulma isteği doğar.
alıntıdır

 

 

Gis sanat kayıtları için çağrı merkezi ile iletişime geçin.

Haftalık Program

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Özel 1
Özel 2
Özel 3

Branş Bulucu