AKILLI ÇOCUK PROGRAMI (Mental Aritmetik)

Uzakdoğu menşeli olan “Mental Aritmetik” adlı program, Türkiye’de uygulanmaya başladığı günden itibaren büyük ilgi gördü. 5-6 yaşlarındaki çocuklar birden fazla sayıyı çok kısa sürelerde zihinlerinden toplayıp çıkartarak insanları hayrete düşürdüler. Hatta bazıları bu toplama ve çıkarma işlemlerini İstiklal Marşı’nı söylerken yaptılar.

Uzman kadromuz ile yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda sistemin; kullanışlı, başarılı ve gelecek vaat eden bir sistem olduğunu tespit ettik. Ancak sistemin eksik olan yönlerinin güçlendirilmesi ve çocukların daha hızlı gelişme göstermesi için birçok değişikliğin yapılması gerektiğini de uygulamalar sonucunda gördük. Bu değişiklikleri yaparak mental aritmetik programını mevcut eğitim sistemi ile paralel bir hale getirdik. Bu program sayesinde asla matematik öğrenemeyeceği düşünülen çocuklarda bile başarılı sonuçlara ulaştık. Hepimiz biliyoruz ki sadece sayıları çarpmak veya toplamak okul başarısını getirmeyecektir. Öğrencilere matematik okuryazarlığı ve her problem karşısında fikir yürütebilme becerisi de kazandırılmalıdır.

Uzmanlarımızla uzun süre emek vererek ortaya koyduğumuz bu program; tamamen matematik dersi müfredatına göre hazırlanmış ve çocuğun işlem başarısı yanında okul başarısı da göz önünde bulundurularak planlanmıştır.

Ayrıca mental aritmetik çalışmalarının yanına hafıza tekniklerini, düşünce haritalarını, akıl oyunlarını ve dikkat çalışmalarını ekledik ve programımızın adını “AKILLI MENTAL ARİTMETİK” koyduk.


Program İçeriği

  • Sihirli Parmaklar ve Matematikte Kullanımı
  • Mental Aritmetik ve Hafıza İlişkisi
  • Abaküs Kullanma Teknikleri
  • Abaküste Toplama ve Çıkartma
  • Hayali Abaküsle İşlem Yapma
  • Pratik Çarpma ve Bölme İşlemleri
  • Basit Problemleri Çözme Becerileri
  • Akıllı Kaplar ve El Becerileri
  • Mental Aritmetik Eğitimi ve Koçluk
  • Meslek Olarak Mental Aritmetik Eğitimciliği

   

  AMAÇ:


  Çocukların matematik ve sayı korkularını yenmeyi sağlamak.

  Karmaşık görülen hesaplamaları zihinden yapabilme becerisi sağlamak.

  Çocukların akademik başarılarına doğrudan katkı sağlamak.

  Dikkat, odaklanma ve konsantrasyon yoğunluğu sağlamak.

  Psiko-motor becerilerinin gelişimini sağlamak.

  Görsel hafızalarının gelişimini sağlamak.

  Problem çözme becerisi kazandırmak.

  Özgüven oluşumunu sağlamak.

  Zeka bedenimiz gibi doğru çalışmalarla geliştirilebilir. Program ölçülebilir zeka ve başarı artışı sağlamaktadır. Aileler ile bilgi paylaşımına dayalı, çocukların fiziksel ve sosyal olarak da değerlendirildiği kalıcı başarıya dayalı bir eğitim programıdır. Uzakdoğu menşeli olan “Mental Aritmetik” adlı program, Türkiye’de uygulanmaya başladığı günden itibaren büyük ilgi gördü. 5-6 yaşlarındaki çocuklar birden fazla sayıyı çok kısa sürelerde zihinlerinden toplayıp çıkartarak insanları hayrete düşürdüler. Hatta bazıları bu toplama ve çıkarma işlemlerini İstiklal Marşı’nı söylerken yaptılar.

  Uzman kadromuz ile yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda sistemin; kullanışlı, başarılı bir sistem olduğunu tespit ettik. Ancak sistemin eksik olan yönlerinin güçlendirilmesi ve çocukların daha hızlı gelişme göstermesi için birçok değişikliğin yapılması gerektiğini de uygulamalar sonucunda gördük. Bu değişiklikleri yaparak mental aritmetik programını mevcut eğitim sistemi ile paralel bir hale getirdik. Bu program sayesinde asla matematik öğrenemeyeceği düşünülen çocuklarda bile başarılı sonuçlara ulaştık. Hepimiz biliyoruz ki sadece sayıları çarpmak veya toplamak okul başarısını getirmeyecektir. Öğrencilere matematik okuryazarlığı ve her problem karşısında fikir yürütebilme becerisi de kazandırılmalıdır.

  Uzmanlarımızla uzun süre emek vererek ortaya koyduğumuz bu program; tamamen matematik dersi müfredatına göre hazırlanmış ve çocuğun işlem başarısı yanında okul başarısı da göz önünde bulundurularak planlanmıştır. Ayrıca mental aritmetik çalışmalarının yanına hafıza tekniklerini, düşünce haritalarını, akıl oyunlarını ve dikkat çalışmalarını ekledik ve programımızın adını “AKILLI MENTAL ARİTMETİK” koyduk.

  Program İçeriği

  • Sihirli Parmaklar ve Matematikte Kullanımı

  • Mental Aritmetik ve Hafıza İlişkisi

  • Abaküs Kullanma Teknikleri

  • Abaküste Toplama ve Çıkartma

  • Hayali Abaküsle İşlem Yapma

  • Pratik Çarpma ve Bölme İşlemleri

  • Basit Problemleri Çözme Becerileri

  • Hafıza

  • Okuma güçlüğü

  • Hızlı Okuma

  • Drama

  • Akıl Haritaları

  • Öğrenmeyi öğrenme

   

  Referans Eğitimlerimizden "İzmit Zabıta Eğitimi"

   

   

  BENLİK GELİŞİMİ

  Okul yıllarında benlik kavramı zarar gören çocukların kimi, okulda kendisine yakıştırılan benlik algısını değiştirmek için bir ömür boyu mücadele etmekte; kimileri de geri kalan ömürlerini bu benlik algısıyla tamamlamaktadır. Yeteneklerinde ki gelişim bireyin kendisini değerli bir insan olarak hissetmesini, kapasitesine güvenmesini ve farklılıklarına değer vermesini sağlar.

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE MAKALELER:  ABAKÜS EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARIN ZEKÂSINA ETKİSİ

  Paul Irwing a, Alya Hamza b, Omar Khaleefa b,*, Richard Lynn c

  a - University of Manchester, Manchester M60 1QD, UK

  b - University of Khartoum, P.O. Box 12718, Khartoum, Sudan

  c - University of Ulster, Coleraine, Northern Ireland BT52 1SA, UK

  ÖZET

  Bu çalışmada abaküs eğitimindeki mental hesaplamanın zekâya etkisi, standart ileri metrisle (SPM) değerlendirilmiştir.

  SPM, 7 ile 11 yaş arasındaki 3185 Sudanlı çocuk örneklemiyle araştırılmıştır. Örneklem grubu SPM skor eşlemelerine (cinsiyet, yaş ve şehirlileşme) göre iki farklı gruba ayrılmıştır. Deney grubuna 34 hafta boyunca, haftada iki saat yoğunlaştırılmış abaküs eğitimi verilmiştir. Kontrol grubu herhangi bir eğitim almamıştır. Eğitimlerin sonunda deney ve kontrol gruplarına son test uygulanmıştır. Uygulama etkilerinin kontrolünde, deney grubunun (7.11) IQ puanında istatistiksel olarak anlamlı bir artış gözlenmiştir. Aynı zamanda deney grubu eğitim boyunca anlamlı bir hız kazanmıştır. Sonuçlar, Sudan okullarında, problem çözme becerilerine yüksek önem verilerek yapılacak bir başlangıcın genel zekâyı artırabileceğini göstermektedir.

   

  Toki İmam Hatip Lisesi Eğitimlerimizden

   

   

   

  ABAKÜS ÖĞRENENLERDE HAFIZANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  MYTHILI BHASKARAN*, ANU SENGOTTAIYAN,

  SANGEETHA MADHU AND VASANTHI RANGANATHAN

  *Department of Physiology, Stanley Medical College and Hospital, Chennai – 600 003

  ÖZET

  Abaküs, Çin, Japon ve Korelilerin matematik becerilerini geliştirmek için kullandıkları bir metottur.

  Matematik becerilerindeki gelişimin, beynin sağ ve sol yarıkürelerinin birlikte kullanılmaları sonucu olduğu söylenir. Herhangi bir alanda öğrenme ve hafızaya alma, bir kaç duyumsal girdinin koordinasyonu ve analizi ile gerçekleştiğinden, bir abaküs öğrencisinin kısa dönem hafızasının bir bütün olarak gelişip gelişmediği de bu çalışmada değerlendirilmiştir.

  5 ila 12 yaş aralığında ve ortalama zekâya sahip 50 öğrenci 2 normal okuldan, 50 öğrenci de bir abaküs enstitüsünden alınarak kısa dönemli hafızaları, eğitimden önce ve sonraki 1 ve 2 yıllık periyotlarda değerlendirilmiştir. Hafıza testleri Wechsler hafıza ölçeği, Mini mental durum testleri, Mann- Buitar objeler için görsel hafıza ekranından alınmıştır.

   

  Sonuçlar, bir ve iki yıllık abaküs öğrenenlerin hiç abaküs öğrenmeyene kıyasla daha iyi görsel ve işitsel hafızaya sahip olduklarını göstermektedir.

  SONUÇ:

  • Hızlı ve doğru hesaplama

  • Daha gelişmiş sağ ve sol beyin

  • Keskin görüş, işitme ve algılama

  • Yoğun odaklanma ve dikkat

  • Gelişmiş analitik düşünce

  • Yaratıcılık

  • Daha güçlü bellek

  Abaküs, Çin, Japon ve Korelilerin matematik becerilerini geliştirmek için kullandıkları bir metottur.
  Matematik becerilerindeki gelişimin, beynin sağ ve sol yarıkürelerinin birlikte kullanılmaları sonucu olduğu söylenir. Herhangi bir alanda öğrenme ve hafızaya alma, bir kaç duyumsal girdinin koordinasyonu ve analizi ile gerçekleştiğinden, bir abaküs öğrencisinin kısa dönem hafızasının bir bütün olarak gelişip gelişmediği de bu çalışmada değerlendirilmiştir.
  5 ila 12 yaş aralığında ve ortalama zekâya sahip 50 öğrenci 2 normal okuldan, 50 öğrenci de bir abaküs enstitüsünden alınarak kısa dönemli hafızaları, eğitimden önce ve sonraki 1 ve 2 yıllık periyotlarda değerlendirilmiştir. Hafıza testleri Wechsler hafıza ölçeği, Mini mental durum testleri, Mann- Buitar objeler için görsel hafıza ekranından alınmıştır.
  Sonuçlar, bir ve iki yıllık abaküs öğrenenlerin hiç abaküs öğrenmeyene kıyasla daha iyi görsel ve işitsel hafızaya sahip olduklarını göstermektedir.

   SONUÇ ;
   • Hızlı ve doğru hesaplama
   • Daha gelişmiş sağ ve sol beyin
   • Keskin görüş, işitme ve algılama
   • Yoğun odaklanma ve dikkat
   • Gelişmiş analitik düşünce
   • Yaratıcılık
   • Daha güçlü bellek

     

Gis Süper Gelişim kayıtları için çağrı merkezi ile iletişime geçin.

Haftalık Program

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Özel 1
Özel 2
Özel 3

Branş Bulucu